Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Menu

Regulamin - Comarch e-Sklep

Regulamin

Sklepu Internetowego www.sklep.e-lektryk.pl

prowadzonego przez

Hurtownia Elektryk Wojciechowscy Spółka Komandytowa 

 

 

 

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym sklep.e-lektryk.pl, zwaną dalej Klientem, jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43 [1] k.c. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego sklep.e-lektryk.pl jest właściciel Sklepu - Hurtownia Elektryk Wojciechowscy Sp.k. w 10-410 Olsztyn ul.Lubelska 45a NIP 8481860239 KRS 0000424338, zwana dalej Sprzedawcą.

 

 1. Warunkiem zamówienia towarów w Sklepie Internetowym jest uprzednia jednorazowa rejestracja Klienta na stronie sklep.e-lektryk.pl oraz akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.

 

 1. Przedmiotem umowy sprzedaży są produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie http://sklep.e-lektryk.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie. Cena produktu, która wynosi "0" oznacza, że produkt jest niedostępny.

 

 1. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów  znajdujących się w ofercie w każdej chwili, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bez względu na ilości stanów magazynowych w chwili składania zamówienia .

 

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

 1. Zamówienie Klienta uznaje się za przyjęte do realizacji z chwilą, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.

 

 1. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane kurierem. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowym kosztem.

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności wszystkich lub części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji i potwierdzenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczny z rezygnacją ze złożenia zamówienia. 

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy Sprzedawcy oraz gdy Klient nie przestrzega niniejszego regulaminu, Sprzedawca odstąpi od realizacji zamówienia, o czym poinformuje Klienta mailowo.

 

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki do Sklepu przez dostawcę. W przypadku dostępności zamówionego towaru, czas przekazania przesyłki kurierowi nie  może przekroczyć 2. dni roboczych od dnia dokonania płatności za zamówiony towar. W przypadku potwierdzenia zamówienia przez Klienta w trybie opisanym w postanowieniu pkt 9 Sprzedawca poinformuje go o orientacyjnym czasie realizacji zamówienia.
 1. Koszty nadania przesyłki z zamówionym towarem ponosi Klient.
 1. Informacje o kosztach, związanych z nadaniem przesyłki znajdują się w zakładce wysyłka. Klient dokona wyboru preferowanej przez siebie formy dostawy.

 

 1. Klient dokonuje wyboru sposobu realizacji płatności:  przelewem bankowym na  konto: BRE Bank SA 16 1140 1111 0000 4027 4900 1001, kartą płatniczą lub przelewem online.

 

 1. Odbiór przesyłki powinien być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności zamówionych towarów oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

 1. W przypadku odbioru towarów w Hurtowni Elektryk, przy płatności gotówką, Klient jest zobowiązany do ich odebrania najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania informacji o możliwości odbioru, dostępnej po zalogowaniu się w sklepie internetowym w zakładce Mój profil. Odbiór w Hurtowni Elektryk dotyczy wyłącznie sklepów firmowych. Lista sklepów i hurtowni firmowych znajduje się w zakładce kontakt.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

 

 

 1. Informacje, do których przekazania Sprzedawca został zobligowany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) umieszczone zostały w zakładce Informacja dla Konsumenta. Powyższe Informacje, stanowią załącznik do Regulaminu. Klient, będący konsumentem jest  zobowiązany do zapoznania się z treścią powyższego załącznika, przed zamówieniem towaru.

 

 1. W przypadku wad fizycznych lub wad prawnych zamówionego towaru Sprzedawca ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach przewidzianych w art. 556 – 576 k.c.

 

 1. Jeśli producent zamówionego towaru udzielił na niego gwarancji, roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji Klient zgłasza bezpośrednio do serwisu producenta zgodnie ze wskazaniami karty gwarancyjnej.

 

 1. Jeżeli producent zamówionego towaru udzielił na niego gwarancji, Klient dokonuje wyboru, czy chce korzystać z roszczeń z tytułu rękojmi, czy też roszczeń z tytułu gwarancji.

 

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o kolejnych aktualizacjach niniejszego regulaminu umieszczane będą na stronie internetowej sklepu w zakładce regulamin. Aktualizacja Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od dnia pojawienia się na stronie internetowej sklepu internetowego informacji o jego aktualizacji.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe